🔲ســـیـــاهـــُ ســـفـــیـــد🔲 @cinema_blackwhite

-سڪانس هاے فیلم و سریال هاے نوستالژے و جدید🎥 -معرفے فیلم هاے برتر🎬 #فیلم #ایران_قدیم #ویدیو_قدیمی #عکس_قدیمی بـا مـــا هــمـــراهــ بـــاشـــیـــد

2666 following116 posts1411 followers

195 Followers