ખટોરી બાદશાહ પોતે 👑 @pankkkk_143

king of katargam👑 મારી મમ્મી અને મોગલ નો દિવાનો જય હો મેલડી સરકાર🙏🙏 માં ખોડલ નો દિવાનો મોગલ નાં છોરુડા... મોજ તો કરવાના...🔪 જય મોગલ🦁 BOMB BLAST 29 S

140 following6 posts2303 followers

200 Followers