واحدآموزش و قیمت خودرو @rokhodro

کاری ازخانه روزنامه نگاران جوان . 👈بررسی اتفاقات خودرو جهان 👈آموزش مسائل فنی خودرو . 👈قیمت خودروی وارداتی و داخلی 👈تصاویرروز 👈وکلی مطالب آموزنده دیگر

2911 following486 posts2012 followers

199 Followers