ستایش شربتی @setayeshsharbati

فمنیست 💪 تقریبا وگان🐰 25 دی 78 تئاتری🎭 دوستدار کتاب و فیلم🎥📚 می خواهم به جهان رنگ تازه ای بزنم💕🌱

138 following12 posts422 followers

195 Followers